กิจกรรมแชร์ลิงก์รับทรัพย์ประจำสัปดาห์

รายชื่อรับรางวัลปลอบใจ

รางวัลปลอบใจ 200 บาท

วิลัยรัตน์ 9g20844

วุฒิชัย 9g11097

จิตกร 9g17823

อัมรา 9g11618

รางวัลปลอบใจ 100 บาท

มนัส 9g32175

แปลก 9g02245

ชุมแสง 9g17337

กฤษณะ 9g32250

อนุรักษ์ 9g21012

ปัญญา 9g32150

รางวัลปลอบใจ 50 บาท

สมภพ 9g30918

ณัฐวุฒิ 9g28671

ชง 9g32248

ลูกปลา 9g27335

ธวัชชัย 9g14591

ธิติมา 9g15715

องอาจ 9g24998

นัฐพล 9g02378

นะที 9g22622

ณัฐรัตน์ 9g24060

รัฐพิทักษ์ 9g29415

ก้องนเรนทร์ 9g09385

อลิสา 9g32121

คทาวุธ 9g02436

ธนวัฒน์ 9g07119

หากท่านมีรายชื่อรับรางวัล คลิ๊กที่ปุ่ม “ติดต่อรับรางวัลปลอบใจ” ได้เลย

ติดต่อรับรางวัลปลอบใจ

แจ้งรับรางวัลได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น.