กิจกรรมยอดเทินสูงสุดประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายชื่อรับรางวัลปลอบใจ

ยอดเทิร์นโอเวอร์เงินรางวัล 500 , 300 , 200 , 100

รางวัลปลอบใจ 500 บาท

9g00087 ชยันต์พล

9g00130 นุชจรีย์

9g07804 บุณยสิทธิ์

9g20322 ศุกล

รางวัลปลอบใจ 300 บาท

9g09494 วรัญณัฏฐ์

9g11233 อนุวัฒน์

9g12135 อ้อมจันทร์

9g28529 ชนาทิป

9g07799 มลเทียน

รางวัลปลอบใจ 200 บาท

9g15980 นารีรัตน์

9g25432 อาภัสรา

9g30900 พิพัฒนเดช

9g00230 นุชนารถ

9g20114 ฉัตรชัย

รางวัลปลอบใจ 100 บาท

9g24930 เขมิกา

9g27030 จำปี

9g22092 นฤมล

9g26996 ชานนท์

9g14887 Piyawat

9g09331 เพชรรัตน์

9g21616 บุญร่วม

9g00131 มนูญ

9g30660 เสฐียร

9g03936 กมล

9g16776 ชมพูนุช

9g12073 อัจฉรพรรณี

9g11426 เอกราช

หากท่านมีรายชื่อรับรางวัล คลิ๊กที่ปุ่ม “ติดต่อรับรางวัลปลอบใจ” ได้เลย

ติดต่อรับรางวัลปลอบใจ

แจ้งรับรางวัลได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น.